Skip to main content

Çorum Evlilik Sitesi – Şehir Hakkında

Bu bölgede birçok medeniyet büyüdü, ancak şehir çoğunlukla Frig ve Hitit arkeolojik alanlarıyla tanınıyor. Herkesin Çorum evlilik sitesi sayesinde evlenilecek biriyle tanışabileceği Çorum, MÖ 300.000-70.000 Neolitik, Paleolithi, Kalkolitik dönemlere ait insan yerleşimlerinin eviydi. MÖ 1650-1200 yılları arasında Hitit İmparatorluğu tarafından ele geçirilmiştir. İmparatorluğun başkenti Hattuşa bu bölgede bulunuyordu. Hititlerin Hattuşa’yı başkent olarak seçmelerinin nedeni, sahip olduğu coğrafi koruma ve bölgesel Karum sisteminin istikrarlı yerel ekonomisi nedeniyle, Hitit İmparatorluğu’nun yıkılmasının hemen ardından, Frig İmparatorluğu şehri ele geçirmiş ve olduğu gibi muhafaza etmiştir. daha önce olduğu gibi stabilize edildi. Frig İmparatorluğu’ndan sonra kent, diğer birçok tanınmış eski uygarlık tarafından yönetildi. 14. yüzyılda Medler, Persler, Makedonlar, Galatlar, Romalılar, Bizanslılar, Selçuklular ve Osmanlılar. 13. yüzyılda Selçuklular ünlü islami Ulu Camii’yi yaptırmış ve güzel mimarisi ile günümüzde pek çok turisti çekmektedir.

Tarihi Mekanlar – Çorum Evlilik Sitesi

Şimdi ise size Çorum evlilik sitesi üzerinden edindiğiniz eşinizle gezebileceğiniz tarihi mekanlardan bahsedeceğiz. Ortaköy (Sapinuva): Kent, Hititler döneminde önemli bir askeri ve dini merkezdi. Bu şehirde birçok yazılı askeri ve dini belge bulundu. Bu yazılı belgelere dayanarak Taduhepa’nın kraliyet ailesinin bu şehirde yaşadığı biliniyor. Hüseyin Gazi Camii. Alaca’ya 3 km. Uzaklıkta bulunan külliye medrese, türbe, aşevi, misafirhane, çeşme ve havuz içermektedir. Önceleri Vakıflar Genel Müdürlüğü’ne ait olan ancak bir kişiye satılan yapı 13. yüzyıla tarihleniyor. (Medrese bölümü Medrese bağlantısında anlatılmış, Türbe bölümü ise Türbe bağlantısında anlatılmıştır) Günümüzde yapı sahibi tarafından tel ve duvarlarla çevrilmiştir. Hüseyin Gazi Külliyesi, medrese, medrese girişindeki aşevi, medresenin doğu tarafındaki türbe, medresenin kuzeyindeki havuz, avlunun kuzeyinde çeşme ve günümüzde depo olarak kullanılan misafirhaneden oluşmaktadır. Şehir Samsun‘a yakındır.

Kalehisar Camii (Behramşah Camii). Selçuklu Dönemi’ne tarihlenen Kalehisar Külliyesi Türkçe’de medrese, hamam, türbe ve handan oluşmaktadır. (Külliye medresesi Medrese bağlantısında anlatılmaktadır.) Külliye hamamı medresenin güneydoğu kesimindedir. Yapı kare planlı olup, tabana doğru yıkılmıştır. Han batı kesimindedir ve sadece üsleri hala oradadır. Külliyeye ait türbe kuzeyde yer almaktadır. Kare şeklindeki mezarın günümüzde sadece kemeri vardır.

Çorum Evlilik Sitesi – Gezilecek Yerler

Görenleri büyüleyecek bir güzellikte olan Demirşıh Türbesi, Çorum evlilik sitesi olarak size anlatacağımız son durak. Sungurlu Demirşıh köyünde bulunan türbe dikdörtgen planlı olup, kare şeklinde iki odadan oluşmaktadır. İlk oda 25-30 yıl önce yeniden inşa edildi. İkinci oda orijinal şekline sahiptir. Alçak ve sivri kemerli bir kapı ile mezar bölümüne geçebilirsiniz. Yer mezarla örtülüdür. Ön cephelerde üç pencere ve bir niş vardır. Yapı malzemesi sarı kesme taştır. Osmanlı dönemi mezarlarına benziyor.