Skip to main content

Adana Evlilik Sitesi – Tarihçesi

Tanışma sitesi olan Adana Evlilik Sitesi olarak size tanıtacağımız Adana 15 Nisan 1923’te, Lozan Antlaşması’nın imzalanmasından hemen önce, Türk hükümeti, mülklerinde bulunmayan Ermenilerin ve Rumların mallarına el koyan “Terk Edilmiş Mallar Kanunu” nu çıkarmıştır. Adana en çok müsadere edilen şehirlerden biriydi, bu nedenle Balkanlar ve Girit’ten gelen muhacirler, Kayseri ve Darende’den gelen göçmenler şehrin Ermeni ve Rum mahallelerine yerleştirildi. Her türlü mütevazı mülk, arazi, ev ve atölyeler onlara dağıtıldı. Mustafa Kemal’in Sivas Kongresi’nde söz verdiği gibi Kayseri ileri gelenlerine (örneğin Nuh Naci Yazgan, Nuri Has, Mustafa Özgür) ve yerel milliyetçilere (örneğin Sefa Özler, Ali Münif) büyük çiftlikler, fabrikalar, mağazalar ve köşkler verildi. On yıl içinde şehir, demografik, sosyal ve ekonomik olarak keskin bir değişim yaşadı ve tamamen Müslüman / Türk bir şehre dönüşerek çeşitliliğini kaybetti. Geriye kalan Yahudiler ve Hıristiyanlar 1942’de Varlık Vergisinin ağır yükünden sarsıldılar ve bu da Adana’dan ayrılmalarına neden oldu ve varlıklarını el konulan ya da değer görmeyen mülklere sahip olmak üzerine inşa eden Sabancı gibi ailelere mülklerini değerinin altında sattı. Üretim araçlarındaki zorla değişim, 20. yüzyılın sonlarında servetin kötüye kullanılmasına ve emeğe sert muameleye yol açtı, çünkü yeni mülk sahipleri önceki sahiplerin sahip olduğu yönetim özelliklerine sahip değildi.

Ekonomisi – Adana Evlilik Sitesi

Adana, Türkiye’nin ilk sanayileşmiş şehirlerinden biri olmasının yanı sıra ekonomik olarak gelişmiş şehirlerinden biridir. 1800’lerin ortalarına kadar orta büyüklükte bir ticaret şehri olan şehir, büyük bir pamuk tedarikçisi olan Amerika Birleşik Devletleri’nin İç Savaş ile karıştırılmasının ardından Avrupalı ​​tüccarları cezbetti. Kilikya çiftçileri ilk kez tarım ürünleri ihraç etti ve sermaye oluşturmaya başladı. 20. yüzyılın başlarında bölgede pamuk işleyen fabrikaların neredeyse tamamı faaliyet göstermeye başladı. 1915’te kentteki işyerlerinin çoğunu yöneten Ermenilerin katledilmesinden sonra fabrikalar kapatıldı ve ekonomi neredeyse durma noktasına geldi. Cumhuriyetin kuruluşu, kapalı fabrikaların yeniden faaliyete geçirilmesi ve devlete ait tesislerin açılmasıyla sanayileşmenin büyümesini yine hızlandırdı. Seyhan Barajı’nın inşası ve tarım tekniklerinin iyileştirilmesi ile 1950’li yıllarda tarımsal üretimde patlama yaşandı. D-400 devlet yolu ve Karataş yolu boyunca büyük ölçekli sanayi tesisleri inşa edildi. Hizmet sektörü, özellikle bankacılık bu dönemde gelişti. Siz değerli Adana Evlilik Sitesi kullanıcılarının bunları bilmesi elzemdir. Hızlı ekonomik büyüme 1980’lerin ortalarına kadar devam etti ve buna film yapımcılarını bölgeye çeken kapitalist açgözlülüğün yükselişi, gelir eşitsizliklerini filme aldı ve servetin kötüye kullanılması eşlik etti.

Adana Evlilik Sitesi – Park ve Bahçeler

Bu siteye üye olarak Adana Evlilik Sitesi dostunuzla güzel bir geziye çıkabilirsiniz. Adana’da çok sayıda park ve bahçe vardır. Ilıman iklimi sayesinde park ve bahçeler kış bakıma ihtiyaç duymadan tüm yıl boyunca açıktır. Seyhan nehrinin her iki kıyısındaki rekreasyon yolları, şehrin güney ucundan Seyhan Göleti’ne kadar tüm şehri kesmektedir. Patika daha sonra Seyhan Rezervuarı’nın güney kıyılarını takip eden Adnan Menderes Bulvarı’na bağlanır ve bulvarın geniş kaldırımları, patikayı rezervuarın batı ucuna kadar uzatır. Dilberler Sekisi, eski ve yeni baraj arasında, batı yakası boyunca uzanan patikanın en güzel manzaralı bölümüdür. Büyük Kanal’ın kuzey tarafındaki rekreasyon yolu şehrin doğu ucundan batı ucuna kadar uzanır ve eski baraj patikasından Seyhan nehrini geçer. Bu yolun bazı bölümleri henüz tamamlanmadı. Tamamlandığında, şehir içinde birkaç parkı birbirine bağlayan neredeyse 30 kilometrelik (19 mil) sürekli rekreasyon yolu olacaktır.